کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

زیبا کاظمیان, 1393 _ تهران, رابطه معنویت وخود کارآمدی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت, اولين كنفرانس سراسري توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, معنویت، خود کارآمدي ، انگیزش تحصیلی ادامه...زیبا کاظمیان, 1387 _ لاهیجان, نوآوری قرآن و نقش آن در تبیین حقوق انسانی, نوآوریهای قرآنی از صدر اسلام تا کنون, حقوق انسانی، حق حیات، حق برابری، حق آزادی، حق امنیت، حق دفاع ادامه...زیبا کاظمیان, 1391 _ رشت, هویت دینی و نقش آن در تبیین حقوق انسانی, هویت دینی در تمدن اسلام و ایران, هویت دینی ، شخصیت انسانی ، حقوق انسانی ادامه...زیبا کاظمیان, 1390 _ شاهرود, حضرت فاطمه جامع کمالات انسانی در آینه وحی, فاطمه شناسی و جایگاه زن در اسلام, قرآن کریم ، منزلت زن ، زنان برگزیده ، حضرت زهرا (س) ادامه...زیبا کاظمیان, 1390 _ نور مازندران, آسیب شناسی و راهکارهای عملی توسعه فرهنگ حجاب و عفاف, مرواریدی در صدف, زن ، حجاب و عفاف ، آسیب شناسی و راهکار ها ادامه...زیبا کاظمیان, 1388 _ گرگان, زنان ، اجرا و اشاعه امر به معروف ونهی از منکر, امربه معروف و نهی از منکر, اجرا و اشاعه امر به معروف و نهی از منکر ، حجاب ، اعتقادات اسلامی، ویژگی های زندگی نامه‌ای ادامه...زیبا کاظمیان, 1388 _ رشت, جهان معاصر و حکومت جهانی موعود, مهدویت و ادعاهای دروغین در عصر حاضر, منجی موعود ، عدالت ، صلح ، امنیت ، سعادت ادامه...زیبا کاظمیان, 1378 _ رشت, زنان و الگوهای برتر در قرآن کریم, حقوق زن در اسلام, قرآن كريم ، زن ، الگو و اسوه برتر ادامه...زیبا کاظمیان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^