مقالات

2012

زیبا کاظمیان _ بهرام غمگسار, راهبردهای بنیادی تبلیغات در تعلیم آموزه های دینی و تربیت اسلامی, دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی قم-شماره 14, شماره 14, 2012, امربه معروف و نهی از منکر _ رسانه دینی _ راهبردهای تبلیغی _ جاذبه پیام تبلیغاتی
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


2011

زیبا کاظمیان _ بهرام غمگسار, The relationship between Islamic management and organizational entrepreneurship, Australian journal of Basic and Applied sciences (ISI journal ), 2011, Iran, religious, Islamic management, Entrepreneurship ادامه...
دانلود فایل مقالهDownloadمقالات در Google scholar

زیبا کاظمیان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^